Download algemene voorwaarden

ONLINE ETEN BESTELLEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze 'Algemene Voorwaarden' zijn van toepassing op de relatie tussen MyChef Toko2Go en de Klanten.

1. Definities
Aanbod: het product –en dienstenaanbod van MyChef Toko2Go dat door de Klant via de website van MyChef Toko2Go kan worden besteld.
Bestelling: een bestelling van de Klant via de website van MyChef Toko2Go van het door de Klant geselecteerde Aanbod.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
Website van MyChef Toko2Go: de website(s), apps, tools en andere apparaten van MyChef Toko2Go en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
MyChef Toko2Go is een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten de website van MyChef Toko2Go gebruikt.
Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door MyChef Toko2Go worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten.
MyChef Toko2Go: MyChef Toko2Go, handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van MyChef Toko2Go.
2. Identiteit van MyChef Toko2Go
MyChef handelend onder de naam 'MyChef Toko2Go
Adres hoofdvestiging:
Polanenhof 39

2548MA Den Haag
BTW-nr: NL001710888B55
KVK: 27278553
Email: info@mychef.nl
Tel: 06-28201152
3. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de service en het Aanbod.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het MyChef Toko2Go aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder.
4. Het Aanbod
 1. MyChef Toko2Go publiceert het Aanbod op de website van MyChef Toko2Go. MyChef Toko2Go kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met MyChef Toko2Go voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. MyChef Toko2Go geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
5. De Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop Bestellen met betalingsverplichting' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via de website.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal MyChef Toko2Go de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door MyChef Toko2Go worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MyChef Toko2Go te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor MyChef Toko2Go.
 5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van MyChef Toko2Go is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de Bestelling kan MyChef Toko2Go vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Restaurant de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij MyChef Toko2Go worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het MyChef Toko2Go is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 2. MyChef Toko2Go heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan MyChef Toko2Go besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. MyChef Toko2Go heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien MyChef Toko2Go een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal MyChef Toko2Go dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan MyChef Toko2Go hiervan aangifte doen bij de politie.
7. Betaling
 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om aan MyChef Toko2Go te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via de website van MyChef Toko2Go of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
8. Klachtenregeling
 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij MyChef Toko2Go te worden neergelegd.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de MyChef Toko2Go op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door MyChef Toko2Go is ontvangen zal MyChef Toko2Go zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. MyChef Toko2Go streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk MyChef Toko2Go.
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. MyChef Toko2Go sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van MyChef Toko2Go is info@michef.nl.
9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
MyChef Toko2Go heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

Centraal beheer te Apeldoorn


 
10. Nieuwsbrief
 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via info@mychef.nl door contact op te nemen met MyChef Toko2Go via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.
11. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
 1. MyChef Toko2Go verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.